• English
  • Norsk Bokmål

Robotgressklipperprosjekt gir ny kunnskap om skjøtsel ved flyplasser

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter har på oppdrag fra Autroni AS fått i oppdrag å kartlegge fugl rundt robotgressklippere ved Stavanger lufthavn, Sola og Kristiansand lufthavn, Kjevik.

Kartleggingen har gått ut på å se om det er forskjeller i antall fugler på områder som blir slått med robotgressklippere i forhold til områder som blir slått med traktor. Områdene med robotgressklipper har en konstant høyde på gresset på 10 cm, mens i områdene som blir slått med traktor vokser gresset til ca 30 cm før det blir slått. Kartleggingen har foregått ved at en har telt antall fugler i åtte ruter, der fire er slått med robotgressklipper og fire er slått med traktor. Områdene har ligget ved siden av hverandre, slik at en får en direkte sammenligning. Ved Kristiansand lufthavn er det bare en robotgressklipper foreløpig, så her er det kun to områder som er kartlagt. Kartleggingen har foregått fra midten av april og pågår fortsatt.

Foreløpige tall fra kartleggingen viser at det kan være forskjell blant de forskjellige fugleartene i bruken av områdene, men resultatene foreligger ikke før til høsten og skal inngå i en studie ved Universitetet i Liège.