• English
  • Norsk Bokmål

Nytt EU-prosjekt

I samarbeid med Dokka VGS, en skole i Portugal og to andre våtmarkssentre er vi klare for et nytt ERASMUS-prosjekt.

Vi skal delta i et ERASMUS-prosjekt 2023-2026 hvor elever fra Norge, Portugal og Frankrike skal på utveksling til våtmarkssentre for å lære om restaurering av våtmark.

Partnerne i prosjektet er Dokkadeltaet Våtmarkssenter, Dokka VGS, en skole i Portugal – Agrupamento de Escolas de Benavente, våtmarkssenteret EVOA i Lisboa og Grand-Lieu Lake Centre i Frankrike.

Våren 2024 skal bioøkonomi-elever fra Dokka VGS og elever fra Portugal besøke EVOA sammen med representanter fra de to andre våtmarkssentrene. Det blir fem dager med program for elevene ved EVOA hvor ulike problemstillinger blir belyst, blant annet er et oppdrettsanlegg for østers, vannkvalitet og en holdningskampanje for maisild med i planene.

Våren 2025 skal en ny gruppe elever besøke Grand-Lieu hvor algeoppblomstringer og vannkvalitet er en stor utfordring. Elevene skal også se på et restaureringsprosjekt som er gjennomført for å bedre vannkvaliteten i den store innsjøen.

Våren 2026 skal elever komme på besøk til oss, hvor vi vil vise frem Etna-prosjektet som er vårt største restaureringsprosjekt med mange ulike problemstillinger og løsninger.

EVOA våtmarkssenter i Lisboa, Portugal er en av samarbeidspartnerne i prosjektet.

Vi gleder oss til samarbeidet og ser frem til å lære mer om felles utfordringer og mulige løsninger for å kunne bedre ta vare på naturen.