• English
  • Norsk Bokmål

Norges første naturvernbrenning!

I september 2022 ble det for aller første gang gjennomført naturvernbrenning i Norge. Ansatte fra Dokkadeltaet Våtmarkssenter var med på å tenne på fem dekar skog ved Feragsdammen i Røros kommune.

Gjennom et kurs lærte vi om praktisk naturvernbrenning der kyndige fagfolk fra Sverige (Kyllesjö skog) forklarte og viste oss hvordan en kontrollert skogbrann kan planlegges og gjennomføres på en trygg måte. Nasjonalparkforvalter i Femundsmarka, Sindre Valan, arrangerte kurset.

Foto: Lea Hoch

Men hvorfor er det egentlig viktig at skogen brenner? Skogbrann er en naturlig prosess i naturen og mange planter, insekter, lav, sopp og andre arter har tilpasset seg det at skogen brenner i jevne mellomrom. Gjennom tusenvis av år har disse artene tilpasset seg et livsmiljø som en skogbrann fører med seg. Det finnes insekter som kan lukte en skogbrann fra milevis avstand. Siden vi har vært svært effektiv i å slukke skogbranner, har mange av disse artene blitt utryddingstruet.

Det som antenner under en naturvernbrann er først og fremst vegetasjonen på bakken, men også tær som bjørk og gran som ikke er tilpasset skogbranner likegodt vil kunne død senere på grunn av den intense varmen. Store furuer er veldig godt tilpasset skogbrann med sin tykke bark og vil ofte ikke ta skade.

Foto: Lea Hoch

Naturvernbrenning planlegges nøye før gjennomføringen slik at kun på forhånd avgrensede områder brennes og brannen ikke utgjør fare for ukontrollert spredning, helse og bebyggelse. Det er først og fremst i nasjonalparker og verneområder det kan bli aktuelt med slike tiltak og det er kun fagfolk som skal gjennomføre slike branner. Enn så lenge har vi ikke nok kompetanse på naturvernbrenning i Norge, men i Sverige har naturvernbrenning blitt mer utbredd. Fagfolk med både teoretisk praktisk kompetanse må derfor leies inn til naturvernbrenning i Norge.

Vil du lære mer om naturvernbrenning eller se en film om hvordan brenningen pågår i praksis? Sjekk ut Naturvårdsbränning väcker nytt liv i skogen – Life Taiga