• English
  • Norsk Bokmål

Vi deltok i Miljøuka i Kristiansand

Vi holder innlegg under konferansen Grønn Praksis22. Dette er en møteplass under Miljøuka som løfter frem de gode eksemplene på bærekraftig klimaomstilling i praksis. GrønnPraksis 22 er en arena for alle som ønsker å styrke lokalt og regionalt omstillingsarbeid.

Vi presenterete Bærekraft 2.0 – Næringsutvikling i praksis under konferansen Grønn praksis i Kristiansand i slutten av mai.

Daglig leder Magnus Nygård og natuveileder Elida Sandneseng presenterte den spennende historie om Dokkadeltaet Våtmarksenter som i dag både en konkurransedyktig bedrift og en samfunnsaktør som bidrar til omstilling både lokalt og nasjonalt. 

Les mer om arrangementet

Kommuner som deltar inviteres til å ta kontakt for grønne konsulenttjenester vi kan tilby, f.eks

  • Arealforvaltning
  • Restaurering – Får igjen 10 ganger investeringen ​i form av økosystemtjenester
  • Vern av natur – skogvern av kommunale skoger, plukkhogst ​som bærekraftig driftsform
  • Kommunale grøntområder – Vi etablerer i år en blomstereng på Gjøvik gård. I følge WHO blir stress den nye folkesykdommen, natur er en viktig del av vår folkehelse.
  • Bekjempe fremmede arter – villfyllinger for hageavfall, plantevalg i park og anlegg ​
  • Styrke kunnskap om naturen og legge til rette for naturopplevelser for befolkningen 

Se kontaktinformasjon for våre ansvarlige innen våre fagområder her.