• English
  • Norsk Bokmål

Hvordan kan vi hjelpe luftseilemesteren?

Hvert år velger BirdLife Norge en fugleart som trenger litt ekstra oppmerksomhet, i år er Tårnseileren (Apus apus) årets fugl. Tårnseileren kommer tilbake til Norge fra overvintring i Sør-Afrika i slutten av mai og er et sikkert sommertegn.

Foto: Anne-Gri Stenbråten Henriksen

Tårnseileren er virkelig en luftseilemester, den lever så si hele sitt liv på vingene.  Hvert år flyr en tårnseiler tilsvarende fire til fem ganger rundt jorda. Den sover, pusser fjærene, jakter, parer seg og til og med finner reirmaterialer i lufta. Av alle jordens 10 000 fuglearter er det kun artene i seiler familien som gjør dette. Tårnseileren jakter på luftplankton, dette er bitte små insekter som svever i de frie luftmassene.  

Den er kun i kontakt med fast overflater under hekking. Reiret er hulrom i høye bygninger, klippevegger og noen ganger også store trær med hulrom. Men endringer i bygningskonstruksjon, der bygninger konstrueres tettere, har ført til mangel på hekkeplasser for tårnseileren. Dette er blant årsakene til en bestandsnedgang som har ført arten på den norske rødlista, som nær truet (NT). 

Heldigvis tar tårnseiler gjerne i bruk spesialtilpassede rugekasser, og dermed kan vi bidra til å hjelpe arten. Tårnseileren trenger et hulrom som er fire til fem meter eller høyere over bakken, med en fri innflyvningssone inn. Når et tårnseilerpar har funnet seg et egna reirhull er de trofaste til plassen og kommer tilbake for hekking hvert år. De er renslige naboer så en trenger ikke bekymre seg for en tilgriset vegg.  

Fuglevennen og Tom Skånsar Borgesen har laget enkle maler til hvordan å lage og hvor å henge opp tårnseilerkasser, som du kan finne på BirdLife Norge sin side om Årets fugl.  

Vi håper du blir inspirert og henger opp tårnseilerkasser i nærmiljøet, akkurat som oss!