• English
  • Norsk Bokmål

Har du sett denne sjeldne gubben?

Svartgubbe (Sarcosoma globosum)er en skrukkete, brun begersopp i størrelsen av en golf- til en tennisball. Fruktlegemen dukker opp rett etter snøsmelting og har først svart innside og mørkebrun, lodden utside. Den er fylt av en geleaktig væske. Senere blir hele soppen brun og slimete.

Tidligere har DNV kartlagt svartgubbei Nordre Land kommune. Denne sjeldne soppen ble antatt utdødd i Norge siden 1937 før den ble gjenfunnet i 2009. Nå står svartgubbenpå Norsk Rødliste for arter i kategori EN (sterkt truet).

I dag er det registrert svartgubbe i tre regioner i Norge: i Hønefoss langs Storelva, nord for Lillehammer langs Lågen og i Nordre og Søndre Land kommune langs Dokkaelva, Etnaelva, Kumperudelva og Lauselva. Soppen liker seg best i eldre, kalkrik granskog på elveavsetninger.

Svartgubben finnes bare i Nord Europa og Nord Amerika. I mange land i Mellom Europa er soppen antatt utryddet. Soppen har veldig store krav til voksestedene sine og tåler ikke forstyrrelse som vei- eller husbygging i nærheten. Der det ble snauhogd forsvinner stort sett svartgubben. Hvordan soppen reagerer til global oppvarming er ikke klart ennå.

Kanskje du har lagt merke til denne rare gubben et sted? Da er det fint om du registrerer funnet på artsobservasjoner.no

Svartgubbe1-kopi.jpg

Figur 1: Svartgubben liker seg best: ved rennende vann under et eldre grantre (Foto: Lea Hoch)

svartgubbe2-kopi.jpg

Figur 2: Når det regner samler det seg vann i begeret (Foto: Lea Hoch)

svartgubbe3-kopi.jpg

Figur 3: To eldre fruktlegemer som har blitt lysere brun, begerformet vises ikke så tydelig lenger  (Foto: Lea Hoch)