• English
  • Norsk Bokmål

Forkultivering av dragehode

DNV tester ut forkultivering av dragehode som skjøtselstiltak

Dokkadeltaet Våtmarkssenter jobber med skjøtsel av den trua arten dragehode (Dracocephalum ruyschiana). De fleste bestander av den svært sjeldne og sårbare arten er registrert i Norge og Sveits. Derfor har dragehode status om norsk ansvarsart internasjonalt, dvs. at Norge har spesielt ansvar for å bevare den. Dragehode liker seg best på kalkrik grunn, helst på tørrbakker med mye sol. Gjengroing, utbygging og intensivering av landbruket har ført til at dragehode har mistet mange voksesteder. Arten er derfor i tilbakegang i hele Europa.

I år har DNV fått midler fra Miljødirektoratet for å skjøte syv dragehodelokaliteter i Innlandet. Men å fristille og skjøte eksisterende bestander er ikke det eneste vi gjør. Etter å ha samlet inn frø fra livskraftige dragehodebestander i fjor, kan DNV i år forkultivere dragehode og plante ut planter på steder der vi vet at dragehode kan trives. Vi ønsker med dette å etablere nye bestander som kan bidra med å bevare arten.

Før dragehodefrø kan sås er det best å skjære et bittelite snitt med skalpell i frøskallet (pers. med. Kristina Bjureke NHM). Dette kalles for scarifisering og øker sjansen for at frøene spirer. Etter det blir frøene sådd innendørs og plantet ut i løpet av sommeren.

Dragehodefrø er svare og ca. 2 mm store. Scarifisering foregår under stereolupe. Frøene dekkes med sand (Foto: L. Hoch 2021)

Dragehodefrø i jorda. (Foto: L. Hoch 2021)