• English
  • Norsk Bokmål

Brennende engasjement for truet art

DNV gjennomfører brenning som skjøtselstiltak for dragehode

Brenning av daugras og strø var et vanlig tiltak for å holde beite- og slåttemarker åpne før i tiden. Mange arter som vi i dag finner på ugjødslete slåttemarker er tilpasset denne driftsformen og tåler brenning. En av disse artene er dragehode. Dragehode er vurdert som sårbar (VU) på rødliste for arter 2015.

Les mer om dragehode her

Brenning er særlig effektiv på lokaliteter med mye rosekratt, slik som på dragehodelokaliteten i Dælibygda på Dokka. Her hjelper Nordre Land brannvesenet oss med å svi av vegetasjon tidlig på våren hvert 3. til 5. år. Vi ser at dette har ført til at dragehode trives mye bedre på lokaliteten de siste årene.

Forsidefoto: Tore Halden (Brannvesenet Nordre Land)

Takk til Statsforvalteren i Innlandet for tilskudd til prosjektet og til brannvesenet i Nordre Land for å stille opp på slike oppdrag!