• English
  • Norsk Bokmål

Blomstereng ved Gjøvik Gård

Gjøvik Gård etablerer vi nå i samarbeid med Gjøvik kommune en blomstereng. Her har det vært en park med trær og grassletter helt siden familien Kauffeldt kom hit i 1810, tennisbaner rundt 1910 og arena for konserter på 2000-tallet.

Blomsterenger er viktige levesteder for pollinerende insekter som humler, bier, sommerfugler, biller og blomsterfluer. Disse insektene lever av pollen og nektar fra ulike blomster. Blomsterenger blir kun slått en gang på sensommeren for at plantene skal rekker å blomstre og sette frø. Forkultiverte prestekrager, rød jonsokkblom og engsmelle er plantet ut sammen med mange ulike blomsterengfrø fra Innlandet.

Lea og Jan-Erik planter forkultiverte planter og sår frø ved Gjøvik Gård.
Verdifulle frø skal skape en ny oase for pollinerende insekter.
Blomsterengfrø fra Innlandet, NIBIO.