• English
  • Norsk Bokmål
Ringmerking dokkadeltaet naturopplevelse barnehånd fugl

Ornitologisk stasjon Odnes 

Gjennom sesongen arrangeres ulike aktiviteter og undervisning på våtmarkssenteret innenfor Dokkadeltaets mange kompetanseområder. Aktiviteten på Ornitologisk stasjon Odnes er en viktig del av naturformidlingen om fugl, og er rettet mot barn og unge, men også voksne. På Våtmarkssenterets årlige åpne dag i overgang april-mai, kan du oppleve praktisk ringmerking.

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) etablerte Ornitologisk Stasjon Odnes (OrSO DNV) i 2020. 

Fuglene står overfor et kontinuerlig press knyttet til arealendringer, miljøforurensinger og klimaendringer. Ringmerkingen bidrar til å være et verktøy som forteller noe om hvordan forskjellige fuglearter responderer på ulike påvirkningsfaktorer. Det gir grunnlag for å kunne kartlegge utfordringer og å gjøre tilrettelegginger for fugler i forbindelse med dette. Årlig gjennomfører vi ringmerkingsprosjekter med fargeringer knyttet til kartlegging og overvåking av rødlistearter.

OrsO DNV bidrar til viktig dokumentasjon av trekket som skjer i dalføret i og rundt reservatet og langs Randsfjorden. Ved tilrettelegging for hekkende arter følger vi med på bestandsutviklingen, hvor vi bidrar til vitenskapelig grunnlag i forvaltningen.  Ringmerkingsstasjonen har til hensikt å delta i ulike forskningsbaserte prosjekter. Pågående prosjekt er i regi av Naturhistorisk museum i Oslo med kartlegging av den norske faunaen av fjærlus, en viktig gruppe fjærdraktparasitter. 

OrSO DNV fungerer også som en læringsinstans for studenter og ringmerkingselever og ønsker å være motiverende for økt fuglekunnskap. Det er mulig for gjeste-merkere å delta ved stasjonen som kan være et fysisk faglig bindeledd for ornitologer og fugleinteresserte.

I DNV er det 4 ansatte som innehar A-lisens, og som til sammen innehar imponerende variert bakgrunn, erfaring og kompetanse.

Takk til våre samarbeidspartnere og bidragsytere som har muliggjort etablering og drift av stasjonen. BirdLife Norge avd. Oppland og Bess Jahres Stiftelse.