• English
  • Norsk Bokmål

Fugledagen 5.mai

Den årlige fugledagen er i år søndag 5.mai, velkommen!

Det er romantikk i luften når vi ønsker velkommen til den årlige fugledagen kl 10-14!

I Innlandet er Dokkadeltaet en hotspot for fugleobservasjoner. Under vårtrekket raster tusenvis av fugler her. Bli med for å speide utover deltaet etter artene på kjærlighetstur til hekkelokaliteter 🐦. Vi ringmerker også fugler, så du kan få nærkontakt med noen arter.

Bli med å snekkere en fuglekasse og ta en titt på vår nye utstilling om ulike fuglekasser for ulike fuglearter.

Vi har et variert program for dagen og holder foredrag om «Årets fugl» for de voksne mens barna kan delta på fuglebingo sammen med en naturveileder. Det vanker også en og annen premie 🎁🏆

Salg av vaffel og kaffe.

Velkommen!