• English
  • Norsk Bokmål

Bli med på tur i gammelskogen

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter har fått støtte til å arrangere guidede turer i gammelskog i sommer.

Gjennom prosjektet «Skogen – mer enn bare trær» har vi fått støtte til å arrangere tre turer i gammelskoger. Turene er gratis og åpne for alle som er interesserte.

To av turene vil være i Odnesberga naturreservat. Odnesberga ligger i Søndre Land og ble vernet i 2014. Dette er et sørvendt, varmekjært og kalkrikt område med gammel skog og unik natur. Odnesberga er dermed levestedet til mange arter hvorav flere er sårbare. Den første turen her arrangeres 10. august, og vil fokusere på fugler i gammelskogen. Andre tur arrangeres senere i høst.

Den tredje turen vil foregå i Skardberga naturreservat i Synnfjell, Nordre Land. Dette naturreservatet ble vernet i 2011 og har en spennende, artsrik og gammel fjellgranskog. I tillegg ligger Gardsetra, vår egen besøksseter, midt i naturreservatet. Vår seterdrift har en positiv innvirkning på bevaring av gammelskogen rundt.

Prosjektet «Skogen – mer enn bare trær» organiseres av Naturvernforbundet, WWF og Sabima, og vi er veldig glade for støtten! Skogen er en viktig og kjær plass for mange. Vi vet også at nysgjerrigheten på naturen i gammelskogen, som allerede er høy, blir stadig større. Takket være programmer som «Oppsynsmannen» i NRK, og andre viktige naturformidlere, blir kunnskapen og interessen for gammelskogen, og viktigheten av å ta vare på den, større for hver dag.

Vi inviterer derfor alle som vil til en hyggelig og innholdsrik tur i sommer! Turene blir guidet av våre erfarne ansatte: Vemund Opeda, biolog og kartlegger, og Anne Marie Austad, ornitolog.

Dato for turer:

Vel møtt!