• English
  • Norsk Bokmål

Skjøtsel av solblomlokaliteter

Prosjektleder: Lea Hoch 

Solblom har gått sterkt tilbake i Norge som følge av opphør av beite og slått, både på innmark og utmark. På Solbjør i Lunner kommune ble det kartlagt en liten solblomforekomst som ble truet av gjengroing. I 2021 har Dokkadeltaet Våtmarkssenter fristilt og slått et område rundt solblomforekomsten for å bedre vekstvilkårene for arten. 

I 2021 har Dokkadeltaet Våtmarkssenter fristilt og slått et område rundt en solblomforekomst ved Thune skole i Vestre Toten kommune for å bedre vekstvilkårene for arten. Dette arbeidet ble videreført i 2022. Det ble registrert en stor økning i antall solblomplanter, rundt 650 planter ble registrert i oktober 2022. I 2023 ble to dellokalitetene slått og fristilt for å gi bedre vekstvilkår for solblom.

På Slåttland i Lunner kommune er det flere delforekomster av solblom som blir truet av gjengroing og nedskygging.I 2023 har Dokkadeltaet Våtmarkssenter fristilt et område rundt to av solblomforekomstene for å bedre vekstvilkårene for arten. Videre ble det fjernet en eldre kvisthaug i området der det er registrert solblom.

Rapport Solbjør 2021

Rapport Thune 2023

Rapport Slåttland 2023