• English
  • Norsk Bokmål

Skjøtsel av solblomlokalitet Solbjør, Lunner, 2021

Prosjektleder: Lea Hoch 

Solblom har gått sterkt tilbake i Norge som følge av opphør av beite og slått, både på innmark og utmark. På Solbjør i Lunner kommune ble det kartlagt en liten solblomforekomst som ble truet av gjengroing. I 2021 har Dokkadeltaet Våtmarkssenter fristilt og slått et område rundt solblomforekomsten for å bedre vekstvilkårene for arten. 

Rapport Solbjør 2021