• English
  • Norsk Bokmål
forsøpling

Ryddeaksjoner

Prosjektleder: Andrea Rishatt

Jevnaker kommune, Søndre Land kommune, bevilget 50.000 kroner til Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) for å organisere og gjennomføre ryddeaksjoner med skoleklasser i Jevnaker kommune høsten 2021. Ryddeaksjonene ble gjennomført i perioden 20. –24. september 2021.

Fra Jevnaker deltok 14 skoleklasser med til sammen 255 elever, fra Søndre Land kommune deltok 25 skoleklasser med til sammen 317 elever,

Hver skoleklasse fikk utbetalt motivasjonsmidler som takk for innsatsen.

Les rapportene her: Jevnaker, Søndre Land

Dokkadeltaet Våtmarkssenter har iverksatt flere tiltak rundt Dokkadeltaet naturreservat og Dokka-Etna for å fjerne søppel i området og redusere ny tilførsel. I 2018 ble det utført strandrydding langs Randsfjorden forøvrig, samt registrering av hva slags type søppel som ble funnet, slik at avfallsstrømmen kan overvåkes over flere år og effekten av tiltak synliggjøres. Prosjektet har overføringsverdi til alle lignende vassdrag i Norge. Det ble ryddet omkring fire tonn avfall i denne prosjektperioden.

Les rapport om rydding og registering for 2018.