• English
  • Norsk Bokmål

Risikoanalyse for nyetablering av oppdrettsanlegg utenfor Mehamn lufthavn, 2021

Prosjektleder: Thorstein Holtskog

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) har på oppdrag fra MOWI AS utredet en risikoanalyse for etablering av oppdrettsanlegg utenfor Mehamn i Gamvik kommune. Risikobildet knyttet til akvakulturanlegget er grovt sett likt det generelle risikobildet for lufthavnen (Aas 2017), men med en liten økning i risiko for noen arter (måker).

Det er derfor svært vanskelig å se for seg at akvakulturanlegget skal gi økt risiko for birdstrike i forhold til den risikoen som allerede er til stede ved Mehamn lufthavn, både utfra generell tilstedeværelse av fugler i området og utfra hekkekolonien på Lille Kamøya spesielt.

Vår konklusjon er derfor at et akvakulturanlegg ved Lille Kamøya ikke vil gi økt risiko for birdstrike ved Mehamn lufthavn utover den risiko som allerede er til stede.

Les rapporten her