• English
  • Norsk Bokmål

Restaurering av myr

Prosjektleder: Jan Erik Noreng

Høsten 2018 restaurerte Våtmarkssenteret en myr nord for Nordsetra i Saltstutlia naturreservat i Nordre Land kommune, Oppland. Det ble restaurert 660 meter med grøfter i en bakkemyr med høydeforskjell på 20 meter. Det ble laget solide og godt komprimerte torvdemninger ved omtrent 20 cm fall (dette ble noe justert grunnet mye helling) og grøftene ble tettet igjen med gammelt grøftoppkast hvor det var mulig.

Det ble laget til sammen mellom 30 og 35 demninger, og oppdraget ble gjennomført på 3 dager. Det ble brukt en 8-tonns gravemaskin med vanlig standard 450 mm stålbelter og pusseskuffe.

Rapport for Saltstulia naturreservat