• English
  • Norsk Bokmål
forsøpling

Plan for Rydd Norge, 2021-2023

Handelens Miljøfond har tatt initiativ til at 40% av Norges kyst, samt Svalbard og prioriterte vann og vassdrag skal ryddes for plast innen 2023.

Prosjektleder: Kristine Heistad

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) har fått oppgaven med å utarbeide en plan for «Rydd Norge Innlandet» som er det første trinnet i denne prosessen, og skal videre fungere som administratorer gjennom prosjektperioden.

Statsforvalteren har prioritert områder for rydding, der de fleste befinner seg i naturreservater med sårbar natur.

DNV har organisert lokalitetene inn i sju prioriterte områder fordelt på tre rydderegioner; Vannområde Randsfjorden, vannområde Mjøsa og vannområde Glomma. Ryddingen skal utføres av profesjonelle og semi-profesjonelle ryddeaktører. Ryddeoppdragene fordeles i løpet av høsten 2021 og skal være utført innen utgangen av 2023.

Estimert mengde avfall: Mellom 31 tonn og 43.5 tonn

Estimert antall timer (ryddetid): Mellom 3113 og 4357 timer

Estimerte kostnader: Mellom 3 436 000 kr og 4 520 000 kr

Last ned rapporten her