• English
  • Norsk Bokmål

Konsekvensutredninger (KU)

Dokkadeltaet Våtmarkssenter har utredet naturmangfold i forbindelse med konsekvensutredninger for en rekke oppdragsgivere. Dette er noen av prosjektene vi har gjennomført:

Solcellekraftverk i Øystadmarka for oppdragsgiver Energeia AS

I 2023 utredet vi konsekvensutredninger for naturmangfold solcellekraftverk i Øystadmarka (Søndre Land kommune) for oppdragsgiver Energeia AS. Utredningen ble utført etter Miljødirektoratets veileder for konsekvensutredning av naturmangfold. Vurderingene er basert på kartlegging og befaringer av området i 2022 samt informasjon fra offentlige databaser. Området består i hovedsak av barskog som nyttes til skogdrift, samt et våtmarkssystem av åpne myrer og sumpskoger, i tillegg til flompåvirka skog langs Lauselva.

Solcellekraftverk Store Nøkleberg for oppdragsgiver Energeia AS

I 2023 utredet vi konsekvensutredninger for naturmangfold solcellekraftverk Store Nøkleberg for oppdragsgiver Energeia AS. Utredningen ble utført etter Miljødirektoratets veileder for konsekvensutredning av naturmangfold. Vurderingene er basert på kartlegging og befaringer av området i 2022 samt informasjon fra offentlige databaser.

Solcellekraftverk Mæhlum for oppdragsgiver Energeia AS

I 2023 utredet vi konsekvensutredninger for naturmangfold solcellekraftverk Mæhlum for oppdragsgiver Energeia AS. Utredningen ble utført etter Miljødirektoratets veileder for konsekvensutredning av naturmangfold. Vurderingene er basert på kartlegging og befaringer av området i 2022 samt informasjon fra offentlige databaser.

Solcellekraftverk Seval Skog for oppdragsgiver Energeia AS

I 2022 utredet vi konsekvensutredninger for naturmangfold solcellekraftverk Seval Skog sammen med Kistefoss Skogtjenester for oppdragsgiver Energeia AS. Utredningen ble utført etter Miljødirektoratets veileder for konsekvensutredning av naturmangfold. Vurderingene er basert på kartlegging og befaringer av området i 2021 samt informasjon fra offentlige databaser.

Rapportene fra disse prosjektene vil bli lagt ut her når de er sendt ut på høring.