• English
  • Norsk Bokmål

Kartlegging av oter

Prosjektleder: Trond Øigarden

Oter var oppført på norsk rødliste som sårbar (VU) i 2010 og 2015, men har blitt vurdert som livskraftig (LC) i 2021. DNV utførte en kartlegging og overvåkning av oter i Oppland i årene 2016-2018. Det var da knyttet stor usikkerhet til hvor mange otere det egentlig fantes i Norge. Antall otere i landet var i hovedsak beregnet
ut i fra antall innrapporterte påkjørte otere. Ved kartleggingen ble det benytte viltkameraer, søkt på
Artsobservasjoner.no og kontaktet lokale instanser og privatpersoner for å få meldt inn observasjoner av oter og oterspor. Totalt ble det registrert 109 observasjoner i 2016-2018 av oter eller sportegn av oter (herav 3 trafikkdrepte).

De aller fleste observasjonene er fra vinterhalvåret, og viser at snø og is er gunstig for registrering av både oterspor og oter. Derimot er bruk av viltkamera krevende, og fremstår i innlandet som en usikker metode for oterregistrering.

Les rapport her