• English
  • Norsk Bokmål

Kartlegging av horndykkerbestand i Innlandet

Prosjektleder: Anne Gri Stenbråten Henriksen

Horndykker (Podiceps aurituser) har status som «sårbar» (VU), Norsk rødliste for arter (2015). Horndykkeren har sine viktigste hekkeområder i nordlige deler av Trøndelag, Nordland og Troms. Innlandet har også bestander av nasjonal betydning.

Direktoratet for naturforvaltning utarbeidet i 2009 en handlingsplan for horndykker. Det ble foreslått at bestandsutviklingen følges årlig i fem overvåkingsområder: Porsanger, Finnmark, Balsfjord/Storfjord, Troms, Bø/Vestvågøy, Nordland, Levanger/Stjørdal/Verdal, Nord-Trøndelag, Vardal/Snertingdalen/Biri, Oppland.

Dokkadeltaet Våtmarkssenter har fått oppdraget med registreringen i overvåkingsområdet i Vardal/Snertingdal/Biri i Innlandet i 2018, 2021- 2023.

I 2021 ble det registrert 15 par horndykkere, og minst 36 unger.

I 2022 ble det registrert 21 hekkende par, og et høyeste antall observasjoner på 50 individer.

I 2023 ble det registrert 13 hekkende par, og 26 individer som høyeste antall observasjoner.

Les rapporter her for 2023, 2022, 2021, 2018