• English
  • Norsk Bokmål

Kartlegging av hekkende fugler ved lufthavner

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) har på oppdrag fra Vanning AS/ECHO Airport Services gjennomført en kartlegging av hekkende fugler ved Stavanger lufthavn, Sola.

Prosjektleder: Thorstein Holtskog

Kartleggingen er gjennomført som en tilleggskartlegging til et prosjekt der en skal se på tilstedeværelsen av fugl i områder med robotgressklippere. I kartleggingen ble det ikke funnet en eneste hekkende fugl på områder med robotgressklipper. På andre gressområder hekket det imidlertid flere par i akkurat samme biotop, men uten forstyrrelse fra gressklipperene. Kartleggingen viser at det for enkelte arter som vipe, sandlo og sanglerke er forholdsvis gode bestander ved lufthavnen. Arter som storspove ser derimot ut til å ha litt større problemer med rekrutteringen ved lufthavnen sammenlignet med områder rundt.

Les rapporten fra Stavanger lufthavn her

Kristiansand lufthavn har i 2021 installert sin første robotgressklipper. Siden robotgressklipperen ble installert svært sent i hekkesesongen er det ikke noen forskjell i hekkende fugler på områder med robotgressklipper og områdene rundt. Kartleggingen viser at sanglerke er den klart mest tallrike fuglen ved lufthavnen. Vipa ser ut til å ha forsvunnet som hekkefugl, mens dverglo har en god bestand innenfor lufthavnen.

Les rapporten for Kristiansand lufthavn her