• English
  • Norsk Bokmål
Gjøvik gård

Etablering av blomsterenger

Dokkadeltaet Våtmarkssenter er prosjektledere for etalering av blomstereng ved Gjøvik gård og Odnes skole.

Prosjektleder for Gjøvik gård: Lea Hoch

I 2022 anla DNV en blomstereng på Gjøvik Gård i samarbeid med Gjøvik kommune og Mjøsmuseet. Blomsterenga ble etablert på en tidligere grusplass og dekker omtrent 1,2 daa parkareal. Det ble sådd ut gress- og blomsterengfrøblanding for Innlandet fra NIBIO og plantet ut forkultiverte engplanter.I 2023 ble blomsterengen skjøttet gjennom sommeren ved luking av uønskede planter og gjennom slått og raking etter endt blomstring og frøsetting. Det ble også vurdert nye områder for nyetablering av blomstereng i parken.

Humler trives godt i blomsterenger med stedegne arter
Blomsterfluer er hyppige gjester i en blomstereng (Foto: E. Sandneseng)

Prosjektleder for Odnes skole: Elida Sandneseng

Sammen med Botanisk forening og med støtte fra SparebankstiftelsenDNB ble det i 2023 etablert en blomstereng ved Odnes skole. Elevene ved skolen fikk være med på å så ut frø og lære mye om hvorfor det er så viktige å etablere blomsterenger. Vi har sammen med elevene planer om å undersøke hvilke insekter og edderkopper som besøker enga i 2024 og skjøtte den videre slik at det blir en tett og fin eng.

Gave fra Botanisk forening til skolen, en naturkasse om blomstereng.
En krabbeedderkopp er ofte å finne i blomsterenger (Foto E.Sandneseng)

Rapporter for disse to prosjektene kan leses og lastes ned:

Odnes skole her

Gjøvik gård 2023