• English
  • Norsk Bokmål

Bekjempelse av parkslirekne

Parkslirekne (Reynoutria japonica) er en 1-4m høy, flerårig urt fra Øst-Asia. Arten har stort invasjonspotensiale, og svært høy økologisk effekt og er i fremmedartsvurdering 2018 vurdert til å ha svært høy økologisk risiko.

Prosjektleder: Andrea Rishatt

Parkslirekne er fremdeles sjelden i Innlandet i Sør-, Midt- og Nord-Norge, men den vil trolig med tiden bli vanligere også i innlandsområder. Det er derfor svært viktig med bekjempelsestiltak på de forekomstenes om har etablert seg fram til nå for å forebygge videre spredning.

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter startet å allerede i 2017 å kartlegge slirekneartene parkslirekne, kjempeslirekne og hybridslirekne i Oppland Fylke på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Fragmenter av røtter fra disse slirekneartene kan spres via vann og slå rot på nye steder. Hovedfokus for kartleggingen i 2017 var derfor vann og vassdrag i Oppland, i tillegg til strandlinjer langs Randsfjorden og Mjøsa. Alle
forekomster er lagt inn i artsobservasjoner. I Nordre Land kommune ble det generelt gjort få observasjoner av slirekneartene. I Østre og Vestre Toten kommuner ble det registrert flere lokaliteter som
potensielt utgjør en stor spredningsfare, og det ble anbefalt at disse burde følges opp og bekjempes i 2018.

I 2019 startet Dokkadeltaet Våtmarkssenter opp bekjempelsestiltak i Gjøvik kommune. Det ble brukt plantevernmiddel som med hjelp av en sprøytepistol tilføres direkte i plantenes hule stengel. I 2020 ble disse forekomstene fulgt opp med sprøyting to ganger gjennom sesongen. På større planter ble det brukt sprøytepistolen og på mindre planter ble undersiden av bladene penslet med Roundup. I tillegg til forekomsten som ble bekjempet i 2019, utvidet vi bekjempelsen med ytterlige tre forekomster i kommunen.

I 2019 ble det også startet opp bekjempelsestiltak på Horn og Kalvskinn gård i Gran kommune. Effekten av tiltakene i 2019 og 2020 har vært svært positiv. I 2021 har vi fulgt opp forekomstene med sprøyting to ganger gjennom sesongen.

Del I av rapportene beskriver kort metode for bekjempelse og fakta om parkslirekne. Del II gir en oversikt over forekomstene og over arbeidet utført for hvert år. Bekjempelsestiltak må følges opp konsekvent over flere år hvis de skal ha langvarig effekt.

Rapport Gjøvik kommune, 2023, 2022, 2021, 2020

Rapport Gran kommune, 2021, 2020

Rapport Oppland 2019

Rapport kartlegging av slireknearter i Oppland 2017