• English
  • Norsk Bokmål
slåttemark skjøtsel dokkadeltaet

Skjøtsel av Lauveng Slåttland, Lunner kommune

Prosjektleder: Lea Hoch 

Slåttland er ei gammel hagemark med en stor samling svært gamle styvingstrær. Lokaliteten har en meget artsrik karplanteflora inkludert flere sjeldne og kravfulle arter. Området er preget av gjengroing med yngre grantrær som skygger slåttemarka i sørvest og utkonkurrerer styvingstrærne. Etter utarbeidelse av skjøtselsplanen i 2018 fikk Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS oppdrag for skjøtsel med oppstart i 2018. Skjøtselen ble videreført i 2019, 2020 og 2021.

Lea Hoch like blid som alltid for å kunne utføre skjøtsel.

Rapport 2021: https://www.dokkadeltaet.no/wp-content/uploads/2023/07/2021-Rapport-DNV-AS-Skjotsel-Slatteland-4.pdf