• English
 • Norsk Bokmål

Naturveiledning

Kontaktperson: Elida Sandneseng

Mobil: 976 850 35

Skal du lære om naturen, lærer du best ute i selve naturen. Våtmarkssenteret tror på å se, oppleve, føle og kjenne på det vi har rundt oss. Gjennom våre forskjellige undervisningsopplegg kan vi tilby et bredt utvalg av emner i naturveiledning for skoler.

Vi tilbyr både naturveiledning på Våtmarkssenteret og vi kan komme på skolebesøk.

Det er mulighet for å overnatte i telt ved Våtmarkssenteret vårt uteområde om det er lang reisevei eller om klassen ønsker faglig opplegg over flere dager. I Naturhuset har vi et kjøkken, toaletter og et møterom som kan leies ved overnatting. Ta kontakt om det er noe du lurer på. 

Naturveiledning på Våtmarkssenteret, Odnes 

Vika ved Våtmarkssenteret er fin å utforske for fag som biologi og naturfag

Dokkadeltaet har et meget stort biologisk mangfold som kan utforskes på mange måter. Vi har lang erfaring fra feltarbeid for biologielever og tilpasser opplegg etter ønsker og årstid. Vi har utstyr og fasiliteter til å gjøre en rekke opplegg ved Våtmarkssenteret slik som; 

 • Guidet kanotur i deltaet 
 • Ringmerking av fugler
 • Vanninsekter, vannmålinger og vannprøver
 • Fiske og isfiske 
 • Naturkasser om fire økosystem; Dokkadeltaet, skog, myr og fjell 
 • En rekke foredrag tilpasset læreplan i biologi og naturfag
  • Biologisk mangfold og bærekraftig forvaltning av natur 
  • Klima – og naturkrise – hvordan kan vi løse disse to utfordringene
  • Fugl som indikator for klimaendringer
  • Naturforvaltning  
  • Tilpasninger hos arter og økologi 
  • Miljøgifter
  • Økosystemtjenester 
Foredrag om fremmede arter i Innlandet for Dokka VGS

Skolebesøk – for elever eller workshop med lærere

Våre ansatte har ca. 100 årlige prosjekter for å ta vare på naturen vår, denne praktiske kunnskapen og erfaringer tar vi med oss inn i formidling for skoler. I den nye læreplan i naturfag vil det være mer utforsking av skolens nærmiljø, samt å gjøre tiltak for å bevare biologisk mangfold i nærmiljøet. Dette har vi lang erfaring i å gjøre gjennom vårt allsidige arbeid for å bevare og restaurere naturen. Tips til hva man kan gjøre av tiltak er noe vi kan bidra med gjennom et skolebesøk. Hva man kan gjøre i skolens nærmiljø er avhengig av hvilken type natur som er i nærheten. Ta kontakt om du har spesifikke ønsker for et besøk fra oss, vi tilpasser innhold etter ønsker og alderstrinn.

Temaer i naturfag og biologi

 • Biologisk mangfold og hvordan forvalte naturen
 • Økosystemer i fare og økosystemtjenester
 • Klimaendringer og biologisk mangfold 
 • Årstider, tilpasninger hos dyr og planter
 • Nattaktive dyr
 • Fugl
 • Menneskelig påvirkning i Arktiske områder – fugl på Bjørnøya
 • Forurensning
 • Rødlista – eksempler på arter i Innlandet og hvorfor de er på lista
 • Fremmede arter – eksempler på arter og hva vi kan gjøre for å bekjempe de
 • Tropisk regnskog

Mat og helse

Kompetansemål som vi kan introdusere og lage et opplegg rundt;

 • kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte korleis forbrukarmakt kan påverke lokal og global matproduksjon
 • utforske klimaavtrykket til matvarer og gjere greie for korleis matval og matforbruk kan påverke miljøet, klimaet og matsikkerheita

Formidling med naturkasser 

Vi har fire ulike naturkasser med økosystemene Dokkadeltaet, Gammel skog, Myr og Fjell som kan tas med på skolebesøk for å gi et innblikk i noen utvalgte arter. Et pedagogisk opplegg rundt kassene tilpasses alderstrinn slik at kassene kan brukes både for barnehager, skoler og videregående skoler.

Skogkassen inneholder typiske arter i skog
Faglig opplegg rundt kassene tilpasses alderstrinn

Faglig innspill til lærere i naturfag

Kurs/workshop for lærere i temaer innenfor læreplan i naturfag;

 • Utforske det biologisk mangfold rundt skolen og finne tiltak som kan bidra til å bevare mangfoldet
 • Næringskjeder – eksempler fra nærområdet
 • Fugl – hvordan øke artskunnskap og generell kunnskap om fugler

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram så kan du se mange eksempler på naturveiledning. 

Nyttig informasjon om Dokkadeltaet Naturreservat, RAMSAR og IBA

Gratis kryssark av vanlige insekter, orkideer, våtmarksfugler og fugler i fjellet