• English
 • Norsk Bokmål

Naturveiledning

Kontaktperson: Elida Sandneseng

Mobil: 976 850 35

Skal du lære om naturen, lærer du best ute i selve naturen. Våtmarkssenteret tror på å se, oppleve, føle og kjenne på det vi har rundt oss. Gjennom våre forskjellige undervisningsopplegg kan vi tilby et bredt utvalg av emner i naturveiledning for skoler.

Vi tilbyr både naturveiledning på Våtmarkssenteret og vi kan bookes til å komme på skolebesøk. Se utdypende beskrivelse av oppleggene under. Det er mulighet for å overnatte i telt i vårt uteområde om det er lang reisevei eller om klassen ønsker et todagers feltkurs, et kjøkken og toaletter er tilgjengelig om ønskelig ved overnatting. Ta kontakt om det er noe du lurer på. 

Naturveiledning på Våtmarkssenteret, Odnes 

Dokkadelatet har et meget stort biologisk mangfold som kan utforskes på mange måter. Vi har lang erfaring fra feltarbeid for biologielever og tilpasser opplegg etter ønsker og årstid. Vi har utstyr og fasiliteter til å gjøre en rekke opplegg ved Våtmarkssenteret slik som; 

 • Guidet kanotur i deltaet 
 • Ringmerking av fugler
 • Vanninsekter, vannmålinger og vannprøver
 • Fiske og isfiske 
 • Naturkasser om fire økosystem; Dokkadeltaet, skog, myr og fjell 
 • Utstilling av det biologiske mangfoldet i Dokkadeltaet 
 • En rekke foredrag tilpasset læreplan i biologi og naturfag
  • Biologisk mangfold og bærekraftig forvaltning av natur 
  • Fugl som indikator for klimaendringer
  • Fisk i Randsfjorden 
  • Tilpasninger hos arter og økologi 
  • Våtmark – økosystemtjenester 
  • Den levende myra 
  • Forsøpling og forurensning – konsekvenser for naturen og oss

Skolebesøk 

 1. Foredrag om mange ulike temaer tilpasset læreplan i biologi og naturfag, som f.eks; 
 • Biologisk mangfold og hvordan forvalte naturen
 • Klimaendringer og biologisk mangfold 
 • Rødlista – eksempler på arter og hvorfor de er på lista
 • Fremmede arter – eksempler på arter og hva vi kan gjøre for å bekjempe de 

2. Praktiske temaer som tilrettelegging hos skolen for å ta vare på nærmiljøet 

I den nye læreplan i naturfag vil det være mer utforsking av skolens nærmiljø, samt å gjøre tiltak for å bevare biologisk mangfold i nærmiljøet. Dette har vi lang erfaring i å gjøre gjennom vårt allsidige arbeid for å bevare og restaturere naturen. Tips til hva man kan gjøre av tiltak er noe vi kan bidra med gjennom et skolebesøk. Hva man kan gjøre i skolens nærmiljø er avhengig av hvilken type natur som er i nærheten.

DNV jobber innefor mange spennede fagfelt som for eksempel fremmede arter, skjøtsel, naturkartlegging, forsøpling, fugl og naturvern. Disse teamene kan vi tilpasse fagplan i naturfag og biologi slik at man kan få et innblikk i hvordan det er å jobbe som biolog og hva som er aktuelle problemstillinger og løsninger for å ta vare på naturen. 

 • Insektshotell 
 • Flaggermuskasser
 • Fuglekasser
 • Insektsvennlige planter 
 • Bekjempelse av fremmede arter 

3. Formidling med naturkasser 

Vi har fire ulike naturkasser med økosystemene Dokkadeltaet, Gammel skog, Myr og Fjell som kan tas med på skolebesøk for å gi et innblikk i noen utvalgte arter. Et pedagogisk opplegg rundt kassene tilpasses alderstrinn slik at kassene kan brukes både for barnehager, skoler og videregående skoler.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram så kan du se mange eksempler på naturveiledning. 

Nyttig informasjon om Dokkadeltaet Naturreservat, RAMSAR og IBA finner du her 

Gratis kryssark av vanlige insekter, orkideer, våtmarksfugler og fugler i fjellet