• English
  • Norsk Bokmål

Ombruksprosjektet «Opptatt»

Nå kan innbyggerne i Nordre Land og Søndre Land bidra til et enda mer miljøvennlig og bærekraftig lokalsamfunn gjennom Oppatt.

Oppatt er et nytt prosjekt hos Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter, i samarbeid med blant annet Nordre Land og Søndre Land kommuner, Frivilligsentraler, vekstbedriften Sølve AS, Horisont IKS, Randsfjordmuseene med flere.  

Med Oppatt vil vi gjennom ombruksverksteder gi innbyggere i alle aldre mulighet til å lære teknikker og ideer til hvordan brukte og kasserte gjenstander i ulike materialer kan repareres, pusses opp, redesignes eller på annet vis tas vare på og brukes på nye og kreative måter.  

I Nordre Land er lokalene på Dokka stasjon i samarbeid med Frivilligsentralen, i Søndre Land benytter vi lokaler i Pit-Stop huset i samarbeid med Sølve AS. Underveis i prosjektet kan det også bli aktuelt med arrangementer, kurs og diverse pop-up aktiviteter også på andre lokaliteter, og samarbeid med andre aktører. Fra mars har vi hatt arrangementer og kurs både i samarbeid med Dokka videregående skole og via Oppatt. Følg med på Facebook og Instagram for mer informasjon.  

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, med midler fra en tildeling med mål om å øke bevisstheten om ansvarlig forbruk hos befolkningen. Prosjektet er spesielt forankret i bærekraftsmål 12: ansvarlig forbruk og produksjon.   

I et samarbeid med renovasjonsselskapet Horisont er det nå mulig å levere ombruksgjenstander på miljøstasjonene Åmot, Vinjarmoen og Hov. Det som samles inn, vil bli brukt på ombruksverksteder som vil være tilgjengelige for alle innbyggere i kommunene.

Les mer om samarbeidet med Horisont her: HORISONT – Aktuelt (hiks.no) 

oppatt dokkadeltaet
Prosjektet har fått sin egen logo
fn bærekraftsmål bærekraft 12 dokkadeltaet
FNs bærekraftmål 12 er forankret i Oppatt