• English
  • Norsk Bokmål

Vi lanserer Land Bærekraftssenter

Land bærekraftsenter skal jobbe for reduksjon av utenforskap og omstilling til lavutslippssamfunnet. Vi tilbyr en rekke tjenester for å inspirere flere til å ta del i det viktige samfunnsoppdraget med å sikre oss alle en mer bærekraftig fremtid.

Alle snakker om bærekraft, men hva er det egentlig? Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter har siden oppstarten i 2008 arbeidet for å ta vare på natur i bred forstand. Vi har dermed utviklet oss til å bli et kompetansesenter på våre fagfelt, og i 2021 hadde vi aktiviteter og kartlegginger i mer enn 150 kommuner i Norge. Vårt arbeid med bærekraft i praksis er etterspurt, og nå opplever vi at dette temaet er satt øverst på den politiske dagsorden nasjonalt og internasjonalt. 

Bærekraft kan være omstilling til lavutslippssamfunn, metoder for sirkulær økonomi, restaurering av økosystemer og etablering av nye økosystemer, også som bidrag til naturlig karbonlagring. Når vi studerer verdikjeder, kretsløp, ressursforvaltning og dagens tradisjonelle løsninger i bedrifter og kommuner, ser vi at det er mulig å hente inn store miljøgevinster ved nytenkning og samarbeid. Bærekraft kan også ha en sosial dimensjon som er av stor betydning som et supplement. FN snakker om flere typer bærekraft i sine utredninger og planer der miljø, økonomi og sosial bærekraft er de viktigste. 

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter er lokalisert ved et internasjonalt Ramsar-område og arbeider aktivt med å formidle sammenhenger i natur og miljø (Ramsar-konvensjonen er en internasjonal FN-avtale om vern av spesielt verdifulle våtmarker).Bærekraftsenteret kan inspirere kommuner, organisasjoner, bedrifter og andre til å komme i gang med et avgjørende samfunnsoppdrag. Foredrag, kurs, befaringer, opplevelser, utstillinger og sosiale arrangementer er noe av det vi tilbyr. Ta kontakt for detaljer.