Tiltaksplan for Etnavassdraget

Våtmarkssenteret utarbeider for tiden en tiltaksplan for Etna fra Lunde bru og til samløpet med Dokkaelva. Planen skal beskrive og identifisere alle typer miljøtiltak som kan være aktuelle for å få eller opprettholde god miljøtilstand i vassdraget.

Vi vil blant annet se på tiltak som kan føre til økte bestander av for eksempel elvemusling og ørret.

Vi vil særlig fokusere på muligheter for å restaurere gamle elvesvinger og annen våtmark som har blitt negativt påvirket av tiltak som ble gjort blant annet i forbindelse med tømmerfløting. Hensyn til flomfare vil bli vurdert i alle tiltak vi foreslår

 

Arbeidet vil resultere i en rapport som ferdigstilles høsten 2018.

 

 DJI_0537-2.jpg