Etna - Forslag til restaureringstiltak

Tre delstrekninger i Etna er vurdert med hensyn til restaurering fra Dokka til Lundebrua i Nordre Land og Etnedal kommuner. Les mer i rapporten her: Åpne PDF

Her har DNV vurdert naturmiljøet, hvilke områder og hva slags tiltak som anbefales og kommet med forslag til praktiske og tekniske løsninger. Tiltak det er arbeidet med er å reetablere vanngjennomstrømming i gamle flomløp, fangdam, etablere dam, uttak av plantet granskog og mer.