• English
  • Norsk Bokmål

Kristine Heistad

Rådgiver

Mobil: 977 84 639  

Kristine er i permisjon.

Hun er utdannet ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), hvor hun tok en mastergrad innen vannforvaltning. Hun har erfaring fra feltarbeid i forbindelse med prosjekt ved Norges Miljø-og Biovitenskapelige Universitet og har undervisningserfaring fra HSN. Hennes hovedoppgaver er skjøtsel- og restaureringsprosjekter, kartlegging, bekjempelse av fremmede arter, overvåking og diverse prosjektarbeid.

Våre ansatte