• English
  • Norsk Bokmål

Ombruksprosjekt Oppatt

Nå kan innbyggerne i Nordre Land og Søndre Land bidra til et enda mer miljøvennlig og bærekraftig lokalsamfunn gjennom Oppatt.

Prosjektet Oppatt er et nytt prosjekt hos Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter, i samarbeid med blant annet Nordre land og Søndre Land kommuner, Frivilligsentraler, vekstbedriften Sølve AS, Horisont IKS med flere. 

Med Oppatt vil vi gjennom ombruksverksteder gi innbyggere i alle aldre mulighet til å lære teknikker og ideer til hvordan brukte og kasserte gjenstander i ulike materialer kan repareres, pusses opp, redesignes eller på annet vis tas vare på og brukes på nye og kreative måter.

I Nordre Land vil lokalene være på Dokka stasjon i samarbeid med Frivilligsentralen, i Søndre Land vil det være i lokaler i Pit-Stop huset i samarbeid med Sølve AS. Underveis i prosjektet kan det også bli aktuelt med arrangementer, kurs og diverse pop-up aktiviteter også på andre lokaliteter, og samarbeid med andre aktører. Verkstedene antas å komme i gang i løpet av mars måned. Følg med på Facebook og Instagram for mer informasjon.  

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, med midler fra en tildeling med mål om å øke bevisstheten om ansvarlig forbruk hos befolkningen. Prosjektet er spesielt forankret i bærekraftsmål 12: ansvarlig forbruk og produksjon. 

I et samarbeid med renovasjonsselskapet Horisont vil det fra 19. februar være mulig å levere ombruksgjenstander på miljøstasjonene Åmot, Vinjarmoen og Hov. Alt som samles inn, vil bli brukt på ombruksverksteder som vil være tilgjengelige for alle innbyggere i kommunene.

Les mer om samarbeidet med Horisont her: HORISONT – Aktuelt (hiks.no)

Henvendelser rettes til prosjektleder Lise Enger lise@dokkadeltaet.no