Uteundervisning

Skal du lære om naturen, lærer du best ute i selve naturen. Våtmarkssenteret tror på å se, oppleve, føle og kjenne på det vi har rundt oss. Gjennom våre forskjellige undervisningsopplegg kan vi tilby et bredt utvalg av emner i naturveiledning for skoler og andre.

Hvem bor i det hullet der? Og hvem har opprinnelig laget det? Hvilket dyr har gått over isen her, og hvordan kan vi se det? Hva lever fisken av, og hvor mange typer fisk har vi i fjorden? Hvem laget den lyden oppe i trærne?

DNV´s naturveiledning legger opp til mange spørsmål, men kommer også med mange svar. Vi er alltid ute med elevene på våre opplegg, som oftest en hel dag. Avhengig av årstid og skolens behov, tilbyr vi en blanding av teoretisk og praktisk naturveiledning.

 

Her er et utvalg av noen av våre gjennomførte opplegg kort oppsummert:

• Insekter og smådyr i vann i land. Naturveiledning rundt smådyr, amfibier og vanninsekter. Håvfangst, artsbestemmelse og sammenhengen i økosystemer i vann.
• Yrende liv i islagt våtmark. Praktisk sporbestemmelse og sportegn etter dyr og fugler. Pilking på isen og artsbetemmelse av fangsten. Vinterfugler, sang og lyder fra disse.
• Slått av truete naturtyper. Elevene gjennomfører praktisk slåttonn av slåttemark eller slåttemyr. Opplegget tar også for seg de botaniske kvalitetene, samt tradisjoner knyttet til naturtypen.
• Den hemmelighetsfulle elvemuslingen. Med vannkikkert, oppgaver og praktiske opplevelser blir elevene kjent med den fascinerende elvemuslingen. Arten kan bli opptil 250 år og er en indikator på god vanntilstand. Vi lærer også om fisken som vert for elvemuslingen.
• Kunst i natur. Naturveiledning i kombinasjon med kunstner. Gjennom naturen i form av fugler, planter, fisk og insekter finner elevene inspirasjon til byggverk og installasjoner. En dag full av kreativitet og undring over naturen.
• Rovdyr og konflikter. Praktisk sporbestemmelse og artskunnskap rundt våre store rovdyr, gaupe, bjørn, ulv og kongeørn. Diskusjon og problemløsning rundt konflikter knyttet til disse.
• Våtmark vinterstid. Et opplegg som kombinerer det kreative og vinternaturen rundt oss. Hva er snø og is? Hva er frossen våtmark? Elevene skaper og undrer seg over de kalde elementene og lærer om snøkrystaller, livet i våtmark vinterstid og hvordan vi brukte is før i tiden.

 

Mer informasjon om naturveiledning hos oss finner du her.

Dokkadelta_2832.jpg

 

I tillegg kan vi stille med skreddersydde opplegg innen temaene:

- fugler, fuglesang og fugleliv
- vanninsekter og våtmark
- fisk og fiske
- skjøtsel av arter og naturtyper
- bekjempelse av fremmede plantearter
- spor og sportegn etter dyr
- kanoturer
- vegetasjonskartlegging og botanikk
- kunst og natur

 

Bare ta kontakt med oss om dere har ønsker om andre emner i et opplegg.