NIN kartlegging

Dokkadeltaet Våtmarkssenter har god kompetanse på NIN kartlegging.

DNV har utført NiN kartlegging på oppdrag fra Miljødirektoratet, og i samarbeid med NIBIO, Miljøfaglig Utredning, NINA, Asplan Viak og Vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzenberger. Vi tilbyr NIN kartlegging i de fleste områder uavhengig av omfang, kontakt oss ved interesse.


NIN står for Natur i Norge og er det komplette system for beskrivelse av all natur, og kan brukes til å beskrive naturforholdene og naturvariasjonen overalt i vårt langstrakte land. Arbeidet med NIN gir svært viktig kunnskap for hvordan vi kan forvalte naturen fremover.

 

I 2017 rutekarltegger Våtmarkssenteret et større område på Ringsaker for Miljødirektorater. Vi rutekartlegger også videre på Hadeland i 2017.


I 2016 kartla Våtmarkssenteret et større område på Hadeland for Miljødirektoratet. Dette er var et stort prosjekt med over 10 personer i arbeid.
I 2015 kartla vi arealer i Valdres hvor vegetasjonen tidligere ble sterkt påvirket av den tradisjonelle stølsdriften. Det er fortsatt enkelte støler i drift, men antallet beitedyr er langt lavere enn i etterkrigsårene og store arealer gror igjen som mange andre steder i Norge. I området vi kartla registrerte vi mange verdifulle slåttemarker fulle av markblomster takket være driften på de gjenværende stølene.

 

Kartlegging foregår i alt slags vær.

 

IMG_0622-1.jpg

NiN-App