Informasjon og skiltdesign

Våtmarkssenteret har lang erfaring fra tilrettelegging og informasjonstiltak i og utenfor verneområder. Vi har blant annet planlagt og bygd natur- og kulturstier, utsiktspunkt, erfaringsstoler, informasjonspunkt, brosjyrer og lager verneområdeskilt for fylkesmenn. 

DNV har designet informasjonsskilt og plakater for Fylkesmannen i flere fylker de siste 5 årene. Gjennom programmet InDesign har vi stått for layout på plakater for blant annet naturreservater, landskapsvernområder, fuglefredningsområder med flere. Vi har også stått for layout på rene artsplakater for fugler og karplanter.

 

Nylig ble det lansert en ny merkevare fra Miljødirektoratet for utforming av plakater/skilt til verneområder. DNV er godt kjent med denne etter å ha utformet slike skilt for Fylkesmannen, og kan utarbeide plakater etter den nye merkevaren. Vi samarbeider tett med fotograf Thor Østbye om utforming, og han har også levert mange av naturfotoene som brukes på plakatene til blant annet Fylkesmannen i Innlandet.

 

skiltLom 

Eksempel på ett skilt vi har designet. 

 

 

DNV har også designet flere informasjonsskilt til eget bruk. Vi har blant annet skiltet flere naturstier med informasjon rundt arter og naturtyper. DNV utformer også plakater til eget bruk under arrangementer og lignende på Våtmarkssenteret.

 

Har du behov for å få utformet skilt/plakater til verneområder, naturstier eller kulturstier, arrangementer eller lignende, ta kontakt med oss.