Kartlegging av mikroplast i ferskvann og ferskvannsbiota

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter har fått støtte fra Handelens Miljøfond til å kartlegge mikroplast i ferskvann og ferskvannsbiota i Randsfjorden.

Dette er et delprosjekt i samarbeid med Vannområde Randsfjorden, Randsfjordmuseet og Norsk Intitutt for Naturforskning (NINA), som inngår i et større oppryddingsprosjekt som pågår i 2019. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) ønsker å avdekke omfanget av plastforurensning i Randsfjorden, Dokka-Etna og i Dokkadeltaet naturreservat.

 

Målet med prosjektet er å avdekke om det finnes mikroplast i Dokkadeltaet og/eller i vannmassene i Randsfjorden og i ferskvannsbiota. Resultatene vil gi DNV og lokale myndigheter en oversikt over omfanget av problemet, og danne et kunnskapsgrunnlag for iverksetting av forebyggende tiltak. For å få et helthetlig inntrykk av omfanget av plastforsøplingen i Dokkadeltaet undersøker vi fordøyelsessystemet hos ulike arter i ulike ledd i næringskjeden, for å avdekke om det finnes mikro – og/eller makroplast i biota knyttet til ferskvann i Oppland.