Opprydding og kartlegging av avfall i Randsfjorden og Mjøsa

Dokkadeltaets Nasjonale Våtmarkssenter, Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver og Vannområde Randsfjorden har i samarbeid med lokale aktører fått støtte av Miljødirektoratet til å arrangere ryddeaksjoner i Randsfjorden og Mjøsa. Sammen driver vi prosjektet «Hold Innlandet Rent».

At vi bor i innlandet er ingen unnskyldning for ikke å engasjere seg i marin forsøpling! Hvert år finner tonnevis av plast veien ut i havene og forskning viser at en betydelig andel av denne plasten stammer fra kilder på land. Plastavfall som skylles ut i elver og innsjøer kan følge vassdragene helt til havet, men mye vil også bli hengende i kantvegetasjon, synke til bunns eller skyldes i land og skape store problemer:

• Dyr og fugler kan vikle seg inn i plastavfall som for eksempel tau eller poser.
• Dyr og fugler kan spise plast, noe som kan ha dødelig utfall.
• Plastobjekter vil over tid fragmenteres til mindre biter, og bli til mikroplast (plastobjekter < 5 mm i diameter)
• Mikroplast kan akkumulere miljøgifter
• Mikroplast kan ende opp i maten og drikkevannet vårt
• Forsøpling kan redusere tilstand på vannkantvegetasjon
• Plastavfallet kan blokkere rør, avløp etc. og bidra til økt flomproblematikk
• Forsøpling forringer det visuelle inntrykket

 

Sammen med våre samarbeidspartnere skal det utføres omfattende rydding av strender og flommark i Randsfjorden og Mjøsa. Vi vil fjerne marint avfall, arrangere ryddeaksjoner og arrangere en workshop om temaet. Prosjektet vil føre til økt kunnskap og fokus på plastforurensning i innlandet, både lokalt og nasjonalt. Avfallet som samles inn skal registreres i Hold Norge Rent sin ryddeportal. På den måten får vi samlet data om hva slags avfall som dominerer i områdene, og dette kan fortelle oss noe om de viktigste kildene til forsøplingen.

 

I prosjektet inngår også to delprosjekter som Handelens miljøfond har gitt midler til. Prosjektene går ut på å kategorisere og aldersbestemme plastavfall, og kartlegge mikroplast i ferskvann og ferskvannsbiota i samarbeid med NINA.


Vi håper å få god hjelp fra lokale lag, foreninger og skoleklasser til oppryddingsarbeidet. Miljødirektoratet og Handelens miljøfond støtter prosjektet med motivasjonsmidler til lag, foreninger og skoleklasser som blir med og rydder! Skoleklasser får 2000 kr per klasse og lag/foreninger får 150 kr per sekk med marint avfall.

 

Dersom du/dere ønsker å bidra, ta kontakt med:
Andrea Rishatt, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., tlf: 974 35 490 eller
Hanna Lööv, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., tlf: 967 35 558