×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 794

Skjøtselsforsøk mot hagelupin

Dokkadeltaet Våtmarkssenter AS arbeider med kartlegging av naturmangfold med hovedvekt på viktige arter og naturtyper, skjøtsel og naturrestaurering. De siste årene har vi vært aktive i skjøtsel, særlig i tilknytning til viktige naturtyper, truede arter og bekjempelse av fremmede arter. Våtmarkssenteret har et pågående skjøtselsforsøk mot hagelupin, Lupinus polyphyllus. Hagelupin står på fremmedartslista sammen med 132 andre arter som utgjør en risiko mot norsk natur, og arten er klassifisert til ”SE, svært høy risiko”.

Det er tre lokaliteter i skjøtselsforsøket: Odnesberget, Våten og Kolterudsvegen. Hver lokalitet har 4 ruter på 5x5 meter som er gjerdet inn, med behandlingsmetode tildekking med fiberduk/lystett presenning, slått, luking og kontroll. Rutene blir skjøttet 2-3 ganger i løpet av vekstsesongen.


Foreløpige resultater viser variasjon fra de ulike lokalitetene, men det kan se ut som lystett presenning og luking kan være effektive metoder mot hagelupin på mindre områder nært knyttet til viktig natur og verneområder. Slått derimot så ut til å øke vekst av hagelupin, men det trengs mer undersøkelser for å stadfeste at dette ikke er egnet bekjempelsesmetode. Resultatene fra 2018 bør ses noe skjønnsmessig, siden det uvanlig varme været førte til ekstrem tørke og begrenset vekst av vegetasjon, noe som kan gi et feilaktig bilde av skjøtselsmetodene dette året.


Skjøtselsforsøket fortsetter i 2019, og vi forventer tydeligere resultater. I år skal vi også fjerne presenningen på Våten for å undersøke effekten av tildekking i 3 år og overvåke etablering av hagelupin gjennom sesongen. Våtmarkssenteret skal i tillegg etablere en ny rute på hver lokalitet med ny behandlingsmetode, kokende vanndamp. Dette blir svært spennende å undersøke som mulig bekjempelsesmetode på hagelupin.

 

Les mer i rapporten, se her.