Bekjempelse kjempespringfrø

Dokkadeltaet  Våtmarkssenter utførte i 2017 kartlegging og bekjempelse av kjempespringfrø rundt Fåvang naturreservat i Ringebu kommune på oppdrag fra Ringebu kommune. Dette arbeidet er blitt videreført i 2018.

Arbeidet ble gjort som en oppfølging av tidligere tiltak utført i samme område. Det er er foretatt luking på utvalgte lokaliteter tre ganger gjennom sesongen. Elever fra Dokka VGS har bidratt i arbeidet med bekjempelse av arten. 

 

Arbeidet er tidkrevende, men med 11 elever og to lærere i tilegg til Våtmarkssenterets ansatte gikk arbeidet forholdsvis raskt til tross for de massive forekomstene. 

 IMG_0500-kopi.jpg

Ivrige elever fra Dokka VGS lærte mye om fremmede arter og bekjempelse i løpet av dagen. Takk for god hjelp!