Kartlegging av truede insekter i Etnavassdraget 2018

Elvebredder i Sør-Norge er et hotspothabitat med høy artsdiversitet, og det er stor utbredelse av truede arter tilknyttet faunaen på sandbanker langs elvebredder. I Etnavassdraget kan man potensielt finne flere trude arter på sand- og siltbankene, og i løpet av sommeren 2018 skal Våtmarkssenteret ha målrettet kartlegging av truede insekter i vassdraget.

Etnavassdraget strekker seg fra kommunen Øystre Slidre gjennom flere kommuner til den renner ut i Nordre Land kommune. Fra Høljerast og et par kilometer nedover veksler Etna mellom stryk og rolige partier. I de nederste kilometerne før samløpet mellom Dokka, renner Etna på en bred elveslette med mange spor etter tidligere elveløp. I områdene der elva er stilleflytende, legges det igjen store mengder erosjonsutsatte løsmasser. Fauna på slike sand- og siltbanker langs stilleflytende elver i intakte elvesystemer betegnet som sterkt truet både i Norge og i resten av Europa.

 

Etter kartlegging av elvesandjeger på sandbankene i Etna i 2016/2017 observerte Våtmarkssenteret et stort artsmangfold, spesielt av insekter. I 2009/2010 ble det gjennomført insekts-kartlegging lenger ned vassdraget (i Dokkadeltaet naturreservat) som førte til funn av mange truede arter, samt to nye funn for Norge innen ordenen årevinger.

 

Våtmarkssenteret skal i løpet av sommeren kartlegge på flere lokaliteter bestående av finere sand og silt, hvor vi har observert mye aktivitet under tidligere kartlegging. Vi har i sommer satt ut forskjellige vindusfeller, fallfeller og fargede tallerkener får å fange både flyvende og løpende insekter i forskjellige habitater. I tillegg bruker vi sommerfuglhåv og slaghåv for å fange insekter i og rundt vegetasjonen på sandbankene. Fellene er konstruert og laget av vår økolog Anne-Sofie B. Strømme.

 

Her er noen av bildene som ble tatt fra felt:

 Bilde1 kopi

Bilde 1. Vindusfelle type 1. Denne fellen henges i trær eller vegetasjon. Økolog Anne-Sofie Bergene Strømme i Våtmarkssenteret laget disse fellene ved å koble to 20x40 cm plastglass sammen i et kryss, med trakt og flaske under til å samle opp insektene som flyr inn i plastglasset.

 

2

Bilde 2. Vindusfelle type 2. Denne fellen står på bakken og fanger opp insektene som flyr relativt nærme sandoverflaten. For å lage disse fellene brukte økolog Anne-Sofie Bergene Strømme drensrør som ble delt i to, og koblet de sammen med et 60x40 cm plastglass i midten.

 

3 

Bilde 3. Fallfellene er gravd ned og kanten av boksene ligger jevnt med sandoverflaten. Disse fellene skal fange opp løpende insekter.

 

5 kopi

Bilde 3. Den ene lokaliteten langs Etnavassdraget. Her ser en fallfellene på hver side, vindusfelle 1 i treet, og vindusfelle 2 på bakken.

 

df.png

Bilde 4. Noen plasser var lokalitetene såpass nærme at vi kunne vasse til neste lokalitet. Noe som var veldig behagelig i varmen.