Om styret

Styret i Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS består av seks medlemmer valgt av selskapet, tre kvinner og tre menn. Styremedlemmenes kompetanse representerer ulike kompetansefelt som naturvitenskap, klima og miljø, undervisning og ledelse. Styremedlemmene velges for to år. Styret arbeider med strategiske spørsmål, forretningsplaner, årsregnskap og større investeringer samt beslutninger som påvirker selskapet i betydelig grad.

 

Styrets medlemmer:

 

Styreleder – Kjetil Bjørklund
Avdelingsleder i KS Avdeling: INT Samferdsel, plan og miljø

 

Nestleder – Rune Selj
Politiker og selvstendig næringsdrivende

 

Styremedlem – Petra Mariette Skoglund
Direktør ved Vitensenteret Innlandet.

 

Styremedlem – Leila Kaarina Valvik Raustøl
Daglig leder for Randsfjord museene AS

 

Styremedlem – Børre Kind Dervo
Forsker I ved Norsk Institutt for naturforskning.

 

Styremedlem – Stine Røen
Næringsrådgiver i Østre Toten kommune

 

 

 Rune Selj åpner observasjonsplattform for fugl på Odnes sammen med styreleder i DNV Kjetil Bjørklund.