Kontakt oss

Våtmarkssenteret har ni ansatte. Vi har kontorer i Gjensidigegården (Storgata 32 2870 Dokka). Vi har også kontorer på Våtmarkssenteret på Odnes (Gamlevegen 84), hvor vi gjennomfører naturveiledning, møter og seminarer.

Man kan komme seg til Våtmarkssenteret på Odnes med buss. Se link for rutetider fra Dokka og HovGjøvik og Dokka.

 

Vår postadresse er: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka

 

Ta kontakt med oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller ta direkte kontakt med en av våre ansatte.

 

Ansatte

 

Magnus Nygård – Daglig leder

 MAgnus.jpg

Magnus er dagelig leder i selskapet. Han har en mastergrad i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han har erfaring, nødvendige kurs og prosjektledererfaring med NiN-kartlegging. Har ledet større prosjekt- og kartleggingsarbeider og har god kunnskap om Naturbase og Artsdatabankenes verktøy. I selskapet arbeider han også med naturrestaurering, kartlegging, overvåking, skjøtsel og naturveiledning. Mobil: 468 06 423 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Tonje Berland – Rådgiver

 Tonjeweg.jpg

Ansatt som rådgiver for skjøtsel og naturrestaurering. Utdannet utmarksforvalter fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Opptatt av, samt jobber med å ta vare på truede naturtyper og arter. Har en spesiell plass i hjertet for fugler og botanikk. Innehar A og B-lisens for ringmerking av fugler samt sertifikat for el-fiske. Utfører kartleggingsarbeid og artsregistreringer. Ansvar blant annet for rådgivning rundt tilskuddsordninger og skjøtsel, samt gjennomfører naturveiledning for skoler og allmennheten. Tonje har også erfaring og nødvendige kurs for NIN 2.0 kartlegging. Mobil: 908 13 026 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

Geir Høitomt – Seniorrådgiver

 GEirH3.jpg

Tilknyttet Dokkadeltaet Våtmarkssenter siden oppstarten av selskapet. Kompetanse innenfor mange naturfaglige felt og stor erfaring med naturforvaltning i praksis. Har blant annet gjennomført kartleggingsarbeid og artsregistrering for både kommunale og private aktører i en årrekke.Geir har også erfaring og nødvendige kurs for NIN 2.0 kartlegging. Opptatt av å øke fokuset på våtmarks- og myrrestaurering lokalt og regionalt. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Trond Øigarden – Rådgiver

 

Hovedarbeidsoppgavene til Trond er knyttet til skjøtsel- og restaureringsprosjekter, kartlegging, overvåking og diverse prosjektarbeid. Han er utdannet biolog fra Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Hovedfaget er innen adferdsøkologi med fossekallen som studieart. Trond har arbeidet på DNA-laboratorium og som selvstendig biolog. Fugler er både arbeid og hobby. Han har verv i Norsk Ornitologisk Forening, og innehar A-lisens for ringmerking av fugler. Trond har skrevet boka: Fossekallen – Norges nasjonalfugl. Mobil: 950 77 558. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

Anne-Sofie Bergene Strømme - Rådgjevar

Anne-Sofie er ansatt som rådgiver. Hovedarbeidsoppgavene er knyttet til kartlegging, skjøtsel- og restaureringsarbeid, overvåking og diverse prosjektarbeid. Hun har en mastergrad i Økologi fra Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet, med fordypning i alpin økologi. Har flere kurs relatert til NiN 2.0 kartlegging, og har god kunnskap til Naturbase og Artsdatabanken. Hun har felterfaring fra forskjellige prosjekter ved NMBU fra tidligere. Har også undervist i flere feltkurs ved NMBU og har en stor interesse for botanikk og entomologi. Mobil: 484 97 103  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  

 

Stine Wiger Elvigen - Rådgiver

Stine er ansatt som rådgiver. Hun har en mastergrad i Naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med fordypning innen blant annet botanikk. I tillegg har hun tatt kurs i kartlegging etter NiN 2.0. Hennes hovedoppgaver vil være knyttet til kartlegging, overvåkning, skjøtsels- og restaureringsprosjekter samt diverse prosjektarbeid. Mobil: 907 04 275 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

Kristine Heistad – Rådgiver


Kristine er ansatt som rådgiver. Hun er utdannet ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), hvor hun tok en mastergrad innen vannforvaltning. Hun har erfaring fra feltarbeid i forbindelse med prosjekt ved Norges Miljø-og Biovitenskapelige Universitet og har undervisningserfaring fra HSN. Hennes hovedoppgaver er skjøtsel- og restaureringsprosjekter, kartlegging, bekjempelse av fremmede arter, overvåking og diverse prosjektarbeid. Mobil: 977 84 639  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Jan Erik Noreng - Rådgiver 

2700-ConvertImage.jpg

Jan Erik er ansatt som rådgiver innen skjøtsel og naturrestaurering. Han er utdannet skogtekniker med lang fartstid innen skogforvaltning. Driver også gårdsbruk med skog, sau og «Inn på tunet» virksomhet. Liker å gjenskape natur, både med hjelp av 2 og 4 beinte samt hjul og belter. Mobil: 90225944 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Espen Sommer Værland - Rådgiver

38992241 10217105634179501 459534133140389888 o 1 ConvertImage

Espen er ansatt som rådgiver. Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til kartlegging, formidling og annet prosjektarbeid. Han har en mastergrad fra Naturhistorisk Museum, UiO, omhandlende kartlegging av kulturlandskap etter NiN 2.0 og Håndbok 13. Han er en ivrig botaniker med mye erfaring fra kurs, arbeid og fritidsaktiviteter. Espen er aktivt i Norsk Botanisk Forening, spesielt som turleder gjennom Ung Botaniker prosjektet, og har ellers mye undervisningserfaring fra studietiden ved UiO. 

Mobil: 41469719 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

Øystein Settem Wold - Rådgiver

meg ConvertImage

Øystein er ansatt som rådgiver. Han har en bachelorgrad i biologi fra NMBU og matematikk fra NTNU. Selvlært på karplanter, og meget botanisk interessert fra tenårene. Tatt en rekke fag som er innføringer i systematikk/nøkling av karplanter, lav, moser samt artskunnskaper om disse. I tillegg har han tatt kurs i kartlegging etter NiN 2.0. Hans hovedoppgaver vil være knyttet til kartlegging etter NiN samt diverse prosjektarbeid. Mobil: 980 90 349 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Snorre Sundsbø - Rådgiver

DOKKADELTAET-kopi-ConvertImage.jpg

Snorre er ansatt som rådgiver. Han har mastergrad i økologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og skrev masteroppgave om hvordan varmere klima vil påvirke artssammensetningen av moser på fjellet. På NMBU har han ved siden av studiene undervist i tre fag der botanisk artskunnskap er sentralt: Moser og lav - floristikk og økologi BOT210, Plantediversitet BOT100 og Skogforvaltning SKOG100. Interessen for artskunnskap gjenspeiles også i fagene han har valgt å ta selv, og fritidssyslene han har. Mobil: 480 12 287 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Marte Olsen - Rådgiver

 marteolsen-ConvertImage.jpg

Marte er ansatt som rådgiver og jobber hovedsakelig med NIN-kartlegging. Hun har tre sesongers erfaring med naturkartlegging og har jobbet med kartlegging etter NIN, DN-13 og frivillig skogvern. Fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har hun en mastergrad i økologi med fokus på store rovdyrs påvirkning på vegetasjonen i boreal skog. Gjennom organisert og frivillig kartlegging har Marte opparbeidet seg god artskunnskap på gruppene moser, lav og sopper. Utenom artskartlegging har Marte stor interesse for kulturlandskap, spesielt setring og vil bidra på prosjekter tilknyttet temaet. Mobil: 462 87 209 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Andrea Rishatt - Prosjektmedarbeider rådgiver

Andrea

Andrea er ansatt som prosjektmedarbeider rådgiver. Hun har en mastergrad i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med fordypning innen vannforurensning. Hun har blant annet tatt fag i økotoksikologi og miljøgifter, skogøkologi og bevaringsøkologi. Andrea har erfaring fra feltarbeid i forbindelse med hennes masteroppgave og flere kartleggingskurs, og er ellers veldig interessert i miljø og naturforvaltning. Hennes hovedoppgaver er knyttet til arbeid med forsøpling og diverse prosjektarbeid. Mobil: 974 35 490 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Lea Hochn - Prosjektmedarbeider rådgiver 

 profilbildet dokka

Lea har en prosjektmedarbeiderstilling som rådgiver. Hun er mastergradsstudent ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og har en bachelorgrad innen landskapsøkologi fra universitetet i Münster (Tyskland). Bacheloroppgaven skrev hun på Svalbard om reinsdyrpopulasjonens utvikling i forhold til klima- og vegetasjonsendringer. Nå jobber hun på masteroppgaven sin som blir utført i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat og hvor hun kartlegger kjuker, lav og høyere planter i kultur- og naturskog. Lea har jobbet mye på gård og på seter og er veldig interessert i kulturlandskap og en bærekraftig bruk av den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Hanna Lööv - Prosjektmedarbeider rådgiver

Hanna 

Hanna er ansatt som prosjektmedarbeider rådgiver. Hun har en mastergrad i miljø- og naturressurser fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med fordypning innen limnologi. Hun har blant annet tatt fag i vannforurensning, ferskvannsøkologi og økotoksikologi. Hanna har erfaring fra feltarbeid i forbindelse med hennes masteroppgave, og er ellers veldig interessert i miljø og forurensning. Hennes hovedoppgaver er knyttet til arbeid med forsøpling og diverse prosjektarbeid. Mobil: 967 35 558 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Elida Sandneseng - naturveileder 

IMG 20190807 090321 ConvertImage

Elida er ansatt som naturveileder. Hun har mastergrad i marin økologi fra Universitet i Tromsø og PPU fra Høgskolen i Stord. Hun har mange års erfaring som lektor i realfag ved videregående skoler. Formidling, miljøvern og bevaring av biologisk mangfold er hun opptatt av. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Ta gjerne kontakt med oss!