For studenter

Dokkadeltaet Våtmarkssenter ønsker å bidra i utdanningsløp for studenter. Ønsker du å skrive en oppgave knyttet til noen av våre arbeidsoppgaver, eller ønsker praksis? Ta gjerne kontakt med oss.

Våtmarkssenteret samarbeider blant annet med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet om oppgaver for studenter i flere fag. Gjennom faget praktisk naturforvaltning har elever blant annet bidratt med oterkartlegging, kartlegging av myr for restaurering og kartlegging av edelkreps.