Besøksseter Gardsetra

Fra 04.07 i sommer skal Dokkadeltaet drifte ei seter i Synnfjell. Gardssetra som ligger plassert på nordsiden av Spåtind og er et godt utgangspunkt for topptur til den vakre fjelltoppen. Vi ønsker å utvikle et formidlings/besøkssenter hvor vi kan ta imot besøkende for å oppleve seterlivet samt tilby kurs innen skjøtsel og naturrestauring. På setra skal det være kuer, geiter og en liten flokk høner. Her kan du reise tilbake i tid og bli med på seterkulturen slik den var før. Kuene melkes og av melka skal det ystes rømme, smør, brunost, skjørost og surmelk.

Gardssetra er en gammel fellesseter som sist ble brukt til ysting rundt 1980. Den har trolig vært i bruk siden midten av 1700-tallet. Plasseringen til Gardssetra er ikke tilfeldig, selv med sine 905 moh er beiteområdene frodige og fruktbare. Opprinnelig hørte setra til Gårder i Vest-Torpa. I 1915 ble den tradisjonelle seterdrifta avslutta og har siden da vært i eie av flere personer. I dag eies den av et sameie.

 

Seterlivet i Synnfjellet og prosjektet vårt på Gardsetra
Seterdrift i Norge har vært med å skape kulturlandskapet vårt. Vi vet at dyr har vært på beite i Norge i tusenvis av år og setring har vært utbredt i landet siden middelalderen. Setrer ble tatt i bruk fordi folk trengte tilgang til godt beite som finnes i fjellet om sommeren. Der det var for langt for dyrene å vende hjem om kvelden bygget folk sommerfjøs for buskapen og husly for seg selv. Det er ikke bare landskapet som er formet av setring. Mange plantearter og insektarter er spesielt tilpasset den næringsrike jorda og de gode lysforholdene, siden det var beiting eller slått på samme tidspunkt hvert år. Gresset ble ofte høstet til vinterbruk og skog ble ryddet sånn at landskapet ble holdt åpent.
Setrene i Nordre Land var viktige både for lokale gårder og for bøndene på Toten, Hadeland og Hedmark. Spesielt i Synnfjellet har setring vært av stor betydning i flere hundre år. Av de 183 setrene som er registret i Nordre Land ligger nesten en fjerdedel i Synnadalen og Synnfjellet. Dette er den største tettheten av setrer i kommunen. Grunnen til at så mange setrer ble tatt i bruk her er fordi bøndene visste om og ville ha tilgang til det ekstra næringsrike gresset som finnes i området. Likevel er det bare en håndfull setrer igjen i kommunen hvor det fortsatt er drift i dag.


Effektivisering og mekanisering av melkeproduksjon, og landbruksendringer siden første halvdelen av 1900-tallet har ført til at bruken av utmarksbeite i Norge er kraftig redusert. For 150 år siden var det mer enn 53 000 setrer i drift i Sør-Norge, i dag er tallet mindre enn 1000. Dette er noe som er svært negativ for biologisk mangfold. Mange naturtyper og sjeldne arter er tilpasset beiting og slått, for eksempel med lavt vektspunkt eller at de blomstrer tidlig. Nå beiting opphører vokser det fram vegetasjon som ellers ikke tåler hard beiting. Der det en gang var blomstereng kan det lett bli til skog og dermed mister vi både verdifulle planter og insekter fra vårt kulturlandskap.


Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) arbeider aktivt med å ivareta natur og kulturhistorie samt formidle dette. I sommer 2019 begynte vi å restaurere Gardsetra på Synnfjellet. Gardsetra er en seter med en lang historie og var i bruk fra midten av 1700-tallet til 1970-tallet. Først var det kyr her på setra, men etter hvert begynte de med produksjonen av geitost. Det har ikke vært noen krøtter her på Gardsetra siden de siste ammegeitene forsvant for noen år siden og vollen bærer preg av det. Området er veldig gjengrodd med mye småbjørk og viertrær, noe som er problematisk for de sjeldne artene som finnes her. Rødlistearten skjeggklokke er påvist i vollen, i tillegg til bakkesøte, fjellrapp, grønnkurle og korallrot.

Gardssetra4-kopi.jpg

Adresse til Gardsetra er: Gardsetervegen 239 2880 Nord-Torpa


Det er ikke bare setring som skjer i området. Synnfjell er et flott naturområde og byr på mange spennende opplevelser, både om vinter og sommeren. Det er flere topper som kan bestiges og på det høyeste punket Spåtindtoppen er det milevis med utsikt i alle retninger. Gardsetra er et flott utgangspunkt for turer i Synnfjell. Vi har satt ut to erfaringsstoler i området (erfaringsstolene ‘’forblåst’’ og ‘’fuglehus’’). Bruk Outtt appen for å finne fram til disse og oppdage flere gåturer og sykkelturer i Synnfjell og Nordre Land.