Forvaltningsplan

Dokkadeltaet naturreservat ble opprettet i 1990 som et resultat av verneplanen for våtmarker i Oppland. Allerede på 1970-tallet var Dokkadeltaet utpekt som et viktig område for fuglelivet som måtte sikres for ettertiden. I 2002 fikk området status som Ramsarområde på grunn av sin viktige rolle for fuglelivet i et internasjonalt perspektiv. For mer informasjon om Dokkadeltaet se forvaltningsplanen.