Nå er det tranedans ved Fluberg bru

Av de mange lydene som hører våren til er tranens trompetstøt fra jorder og myrer, og kontaktlydene som kan høres på lagt hold når de kommer flyvende. Tranene har kommet kan vi lese i lokalavisa. De store, majestetiske fuglene både høres og ses, og er for mange et godt tegn om at våren er kommet.

Norske traner overvintrer i hovedsakelig i Sørvest-Europa. En del stopper i Sør-Frankrike, men de fleste tilbringer vinteren i Extremadura i det sentrale Spania. På vei nordover er det spesielt rasteplassen ved Hornborgasjöen i Sverige som er kjent. Der kan det samles mer en tjuetusen traner, som spiser og danser, før ferden går videre nordover.

 

Et bra sted for å se mange traner er Fluberg bru i Søndre Land. Der ligger Fluberg fuglefredningsområde, som er vernet på grunn av sin viktighet for trekkende vannfugler. Området er spesielt kjent for store antall gjess og traner som stopper under trekket. Tranene er som oftest å se på jordene på vestsida av Randsfjorden. Fra månedsskiftet mars/april og omtrent to-tre uker ut i april vil det være traner å se ved Fluberg bru. Største antall er det som regel omkring midten av april. Det er ikke uvanlig at det stopper minst tohundre traner ved Fluberg, og ved enkelte anledninger det dobbelte.

Tranene kan observeres fra brua eller fra veien på vestsida av Randsfjorden. Det er ikke noe tilrettelagt fuglekikkested ved brua, så det er viktig å ta hensyn til trafikken. 

 

En fin fugletur på våren i tillegg til besøk ved Fluberg fuglefredningsområde er en tur rundt Dokkadeltaet naturreservat. Stopp ved Våten på vestsida og ved fugletårnet på østsida, ved Odnes.

 

Les og lær mer om fugler i Dokkadeltaet  

 

Trane_8057.jpg