Foto: Thor Østbye
Fugler i Dokkadeltaet

Våtmark er en viktig naturtype både for trekkende og hekkende fugler. Deltaets betydning for fugler er den viktigste grunnen til vernet av Dokkadeltaet naturreservat.

Les mer...