Vi tilbyr både naturveiledning på Våtmarkssenteret og vi kan bookes til å komme på skolebesøk. Se utdypende beskrivelse av oppleggene under. Det er mulighet for å overnatte i telt i vårt uteområde om det er lang reisevei eller om klassen ønsker et todagers feltkurs, et kjøkken og toaletter er tilgjengelig om ønskelig ved overnatting. Ta kontakt om det er noe du lurer på. 

 

1) Naturveiledning på Våtmarkssenteret, Odnes 

Delatet har et meget stort biologisk mangfold som kan utforskes på mange måter. Vi har utstyr og fasiliteter til å gjøre en rekke opplegg ved Våtmarkssenteret slik som; 

- Guidet kanotur i deltaet 

- Ringmerking/fuglekassetur med vår ornitolog 

- Vanninsekter og landinsekter

- Fisking med garn og isfiske på vinteren 

- Naturkasser med økosystemene Dokkadeltaet, gammel skog, myr og fjell

- Utstilling av det biologiske mangfoldet i Dokkadeltaet i Naturhuset 

 

Se detaljer for oppleggene i beskrivelsene som ligger for hvert fag/trinn under. 

 

  

 

2)Skolebesøk med en naturkasse

Kassene brukes for å vise eksempler på arter fra ulike økosystemer og deres samspill i naturen. Det er utviklet et pedagogisk opplegg for barnehager og skoler hvor disse kassene er utgangspunktet. Dette er en unik måte å gi elever et innblikk i mange arter på kort tid og som vekker nysgjerrighet.

 

Vi har 4 naturkasser: Dokkadeltaet, gammel skog, myr og fjell. 

  

 

3) Skolebesøk med andre teamer

I den nye læreplan i naturfag vil det være mer utforsking av skolens nærmiljø, samt å gjøre tiltak for å bevare biologisk mangfold i nærmiljøet. Dette har vi lang erfaring i å gjøre gjennom vårt allsidige arbeid for å bevare og restaturere naturen. Tips til hva man kan gjøre av tiltak er noe vi kan bidra med gjennom et skolebesøk. Hva man kan gjøre i skolens nærmiljø er avhengig av hvilken type natur som er i nærheten.

 

DNV jobber innefor mange spennede fagfelt som for eksempel fremmede arter, skjøtsel, naturkartlegging, forsøpling, fugl og naturvern. Disse teamene kan vi tilpasse fagplan i naturfag og biologi slik at man kan få et innblikk i hvordan det er å jobbe som biolog og hva som er aktuelle problemstillinger og løsninger for å ta vare på naturen. 

 

Eksempler på foredrag vi har hatt: 

- Forurensning i Randsfjorden (for et tverrfalig prosjekt på 7.trinn)  

- Bærekraftig utvikling med fokus på lokal tilpasning (samfunnsfag Vg1)

- Fremmede arter (Vg1, Vg2)

 

Kontaktperson: elida@dokkadeltaet.no, mobil: 976 850 35 

 

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram så kan du se mange eksempler på naturveiledning. 

 

Nyttig informasjon om Dokkadeltaet Naturreservat, RAMSAR og IBA finner du her 

Gratis kryssark av vanlige insekter, orkideer, våtmarksfugler