onsdag, 01 november 2017 21:52

Kartlegging og overvåkning av oter i Oppland

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Har du sett oter? Da vil vi gjerne vite det! Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter jobber nå med å kartlegge oterbestanden i Oppland fylke for Fylkesmannen. I den forbindelse ønsker vi publikums hjelp.

Oteren er rødlistet etter en bestandsnedgang på 75 % de siste 15 årene. Hvor stor bestanden av oter er estimeres ut fra statistikk over påkjørte otere. Dette tallet gir ikke nødvendigvis et riktig bilde av hvor mye oter som finnes, og derfor har Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter startet opp et prosjekt der man på sikt ønsker å kartlegge oterbestanden i hele fylket.


Norge har som mål å ha en levedyktig bestand av oter. For å nå dette målet må vi først skaffe en god oversikt over hvor mye oter som faktisk finnes. Viltkameraer, registrering av påkjørte otere samt spor og sportegn kan gi en pekepinn på hvor mye oter som finnes. «Den beste informasjonskilden er allikevel observasjoner fra folk som ferdes ute langs vann og vassdrag. Vi setter stor pris på om folk som har sett oter tar kontakt med oss».


Vi oppfordrer alle som har sett oter i Oppland om å ta kontakt med Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter på mail eller telefon. VI oppfordrer også publikum om å legge inn observasjoner i Artsobservasjoner, en database utviklet av Artsdatabanken.

Lest 1070 ganger Sist redigert mandag, 13 august 2018 09:26