• English
  • Norsk Bokmål

Sommerprogram besøkssenter Odnes

Vi har åpent på besøkssenteret onsdager og lørdager i skolens sommerferie. Onsdager har vi i samarbeid med MAKS kafé på Dokka servering. Lørdager er det enklere servering. Vår adresse er: Gamlevegen 84, 2879 Odnes.

Vårt besøkssenter ligger vakkert til nede ved vannkanten i nordenden av Randsfjorden. Vi har et stort uteområde tilrettelagt for besøkende alle dager, her er det flott å sitte ned med matpakken og kanskje ta et bad. Det går en natur- og kultursti fra Våtmarkssenteret langs Valdresbanen til Dokka og til Sagvika.

På åpne dager i sommerferien har vi utleie av kano. Disse kan ikke forhåndsbestilles og er kun tilgjengelig i våre åpningstider. Det er flott å padle innover deltaet og se på dyre- og fuglelivet, det flotte kulturlandskapet og de mange kulturminnene etter tømmerfløtningen.

På senteret har vi også en utstilling om biologisk mangfold og en populær beverhule for de små barna. velkommen til oss!

Les mer om besøkssenteret til Dokkadeltaet.