Verdens Våtmarksdag 2019

Randsfjordmuseet og Dokkadeltaet våtmarkssenter markerer Verdens Våtmarksdag med et seminar for alle interesserte på Lands Museum 19. februar fra kl. 10-14. Tema for årets seminar er klima og årets tørkesommer sett i forhold til viktigheten av intakte våtmarkssystemer. 

Hvert år markeres Verdens Våtmarksdag, som egentlig er 2.februar, over hele verden. Det var nettopp på denne dagen da den internasjonale våtmarkskonvensjonen ble undertegnet for 46 år siden. I den første tiden hadde det internasjonale samarbeidet størst fokus på bevaring av våtmarker for spesielt vannfugler. Senere fikk samarbeidet et bredt perspektiv på våtmarker og flora, fauna og livsgrunnlag for mange mennesker.

 

Alle er velkomne på hele eller deler av arrangementet! 

Våtmarksdag 2019.jpg